NEPREMIČNINE

Kako določiti primerno izhodiščno prodajno ceno in prodati nepremičnino?

Nadaljujemo z velikostjo nepremičnine, kjer ni možno vsakič vrednotiti le posameznega m2, temveč je potrebno za določanje primerne izhodiščne cene upoštevati več faktorjev, med njimi še tako imenovane pritikline posamezne nepremičnine.

Pri novejših, boljših in predvsem komercialnih nepremičninah najbolj iskane velikosti med 30 in 60 m2, z lično zunanjo površino, zaželenim razgledom na morje in recimo še urejenim parkiranjem, h katerim svoj pečat doda še okusno izbrano ali stilno pohištvo z opremo, se lahko določi izhodiščna prodajna cena tudi za celoto – kot izdelek za prodajo …

Sledijo pritekline nepremičnine, kot jih običajno imenujemo. Tudi teh je več, med njimi bi želel izpostaviti zunanjo površino, ki je na našem območju posredovanja zagotovo kar glavna priteklina, vsaj po mojem osebnem mnenju nujno potrebna in nepogrešljiva, zunanja površina.

Opažamo namreč, da se stranke lažje in hitreje odrečejo tako želenemu in pričakovanemu razgledu na morje kot primerni zunanji površini. Glede na velikost in prostorsko zasnovo bi morale biti sorazmerno velike tudi zunanje površine. Najbolj zaželena zunanja površina je seveda terasa, velika, odprta zunanja površina brez strehe.

Med pritekline nepremičnine štejemo tudi parkirno mesto. Lastniško ali urejeno parkirno mesto v čedalje večji džungli pločevine je čedalje bolj iskana priteklina. Glede na obstoječo pozidljivost slovenske obale ima žal še vedno velika večina lastnikov nepremičnin v blokih ali stanovanjskih hišah le skupna parkirišča, ki že desetletje ali več ne zadoščajo potrebam stanovalcev po zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest. Iz navedenega ali podobnega razloga se ob prodaji nepremičnine vrednoti tudi zagotovljeno parkiranje v obliki lastniškega parkirnega mesta. Pri novejše grajenih objektih je zagotovitev lastnega parkirnega mesta, ki se običajno nahajajo v podzemnih garažnih hišah, že skoraj samoumevna. Pri izkušenih snovalcih arhitekturnih načrtov in pri s parkirno problematiko dobro osveščenimi investitorji se že nekaj let izvajajo gradbeni projekti s pretežno zagotovljenima dvema parkirnima mestoma po posamezni stanovanjski enoti.

Vsi našteti faktorji nepremičnine in njene posamezne pritekline tvorijo prodajno celoto nepremičnine. Prodajno celoto lahko zelo podrobno ovrednotimo na podlagi poznavanja tržnih razmer in že doseženih prodajnih rezultatov enake ali podobne nepremičnine, ki jih uveljavljeni in izkušenejši posredniki poznamo, spremljamo in z njimi razpolagamo že vrsto let …

Branko Lončar

Ko uspešno ovrednotimo prodajno celoto, je dokaj preprosto določiti prodajno ceno nepremičnini, njeno realno pričakovano doseženo prodajno vrednost na trgu, kakor tudi optimalno izhodiščno prodajno ceno nepremičnine za njeno uspešno prodajo.

Točno tako, vsakič znova, uspešno že več kot 20 let …
Prepričajte se tudi sami!

S prijetnimi pozdravi.

Obala nepremičnine d.o.o., Branko Lončar, vodja prodaje

Povezane vsebine:

Kako določiti primerno izhodiščno prodajno ceno in prodati nepremičnino?