PREVERJANJE ZNANJA

Iščejo učitelje za pripravo nalog v slovenskem jeziku

Trst, 23. avgust 2018
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v Trstu bo koordiniral pripravo nalog v slovenskem jeziku za nacionalni preizkus znanja INVALSI na šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem oz. na dvojezični šoli v Špetru.

Foto: Wiki

Kot so sporočili na Slovenskem raziskovalnem inštitutu, so z Državnim zavodom za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (INVALSI) in Deželnim šolskim uradom Furlanije – Julijske krajine 7. junija letos podpisali konvencijo o pripravi državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku za vse stopnje šolanja, ki jih veljavna zakonodaja predvideva za leta 2018, 2019 in 2020.

S konvencijo je vzpostavljeno tesno sodelovanje med vsemi tremi pogodbenicami, ki je še posebej nujno zaradi potrebe zavoda INVALSI, da se ob dogovoru z Deželnim šolskim uradom poslužuje strokovnega svetovanja zunanjega izvajalca.

Zunanji izvajalec SLORI ima v nacionalnem okviru poseben status glavne ustanove na področju znanstvenih raziskav v okviru slovenske jezikovne manjšine, ki mu ga priznava deželni zakon.

Vsedržavno preverjanje INVALSI je standardizirano preverjanje, ki poteka v 2. in 5. razredu osnovne, 3. razredu nižje ter v 2. in 5. razredu višje srednje šole v vseh šolah v Italiji, zajema pa znanje italijanščine (v primeru slovenskih šol slovenščine), angleščine in matematike.

Projekt sodelovanja treh partnerjev pri pripravi nalog traja tri leta. Na nižjih in višjih srednjih šolah bodo vse naloge reševali digitalno, preverjanje pa bo prvič predvideno tudi za maturante.