INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan na Policijski akademiji

Koper, 5. februar 2018
Policijska uprava Koper vabi vse, ki želijo izvedeti več o možnostih za zaposlitev in delo v policiji, na informativni dan Policijske akademije, ki bo potekal v petek, 9. februarja 2018, ob 10. in 13. uri, ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 10. uri, na naslovu Rocenska 56, Tacen, Ljubljana.

Foto: policija.si

Bodoče policiste bodo pričakali pri glavnem vhodu v akademijo (pred zapornico na koncu drevoreda in večjega parkirnega prostora na levi stran, kjer se lahko tudi parkira), od koder jih bodo pospremili na predstavitev.

Na policiji so pojasnili, da je informativni dan namenjen dijakom srednjih strokovnih šol ali gimnazij in tistim, ki so katero koli od teh šol že končali, dobrodošli pa so seveda vsi, ki jih zanima delo policista in želijo postati varuhi reda.

Na informativnem dnevu bodo obiskovalcem predstavili delo policista in zahtevane pogoje za sprejem v policijo, pojasnili, kako potekajo prijava na razpis in izbirni postopek, preizkus telesnih zmogljivosti, katere so zdravstvene in psihofizične zahteve ter drugi kriteriji za izbor kandidatov za policista.

Prav tako bodo bodočim varuhom reda predstavili šolanje v Policijski akademiji in višješolski študijski program Policist ter jim pokazali učilnice, borilnico, nastanitveni objekt, knjižnico, strelišče in druge prostore, z veseljem pa bodo odgovorili tudi na vsa vprašanja.