OBISK HRASTOVELJ

Doživetje v Istri najbolj priljubljeno med slovenskimi gosti

Hrastovlje, 15. avgust 2018
Pred petimi leti so v ponudbo koprske občine vključili turistični produkt Hrastovlje – Doživetje v Istri, ki je v zadnjem času vse bolj zaslužen za povečan obisk vasice v koprskem zaledju. Kot ugotavljajo v Turistični organizaciji Koper, med obiskovalci prevladujejo slovenski gostje, beležijo pa tudi tudi obiskovalce s potniških ladij in obiskovalce manjših skupin tujih turistov, med katerimi prevladujejo Italijani.

Foto: WK

Doživetje v Istri traja do tri ure in zajema zaokroženo turistično ponudbo Hrastovelj, v katero so vključeni cerkev, galerija, zasebna zbirka, gostilna, kmetija in trgovina s suhomesnimi izdelki ter park avtohtonih živali in rastlin. Produkt vsebuje šest kuponov, ki omogočajo voden ogled vasi, vstopnine za ogled znamenitosti, dve doživetji po izbiri ter darilo – razglednico Hrastovelj.

Hrastovlje so sicer tako med domačimi kot tujimi turisti najbolj znani po cerkvi sv. Trojice, ki še vedno beleži največ povpraševanja. V njej si namreč obiskovalci lahko ogledajo odlično ohranjeno fresko Mrtvaški ples, ki so jo odkrili po drugi svetovni vojni.

Foto: WK

Uspešnost produkta se kaže v povečanem turističnem obisku Hrastovelj, največ zanimanja pa beležijo pri skupinah – društva, podjetja, sindikati in šolske skupine -, ki obiščejo slovensko Istro v okviru dnevnih izletov. V letu 2017 so nekaj več kot 30 odstotkov skupnega obiska predstavljale prav skupine iz osnovnih šol.

V prihodnje si v turistični organizaciji želijo, da bi poleg enodnevnih obiskovalcev produkt pritegnil tudi turiste, ki v Koper pridejo s potniškimi ladjami, in tiste, ki v zaledje zaidejo v času letnih dopustov in ob podaljšanih koncih tedna.

Uredništvo

Povezane vsebine:

Japonska kultura osvojila izolske ulice