JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO

Dobrodelni projekt Stare plastenke za novo življenje

Izola, 11. marec 2018
22. marca , na mednarodni dan voda, se bo že četrto leto zapored začel celomesečni vseslovenski ozaveščevalno-dobrodelni projekt Jaz, ti mi, za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje. Sredstva od prodaje zbranih odpadnih plastenk PET bodo namenjena sofinanciranju nakupa ultrazvočne naprave srca za novorojenčke v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Namen projekta je spodbuditi mlade k dobrodelnosti in jih hkrati ozaveščati o možnostih recikliranja odpadnih plastenk – v procesu predelave lahko namreč iz odpadne nastane nova plastenka. Zapiranje snovnih tokov oz. krožno gospodarstvo je nujen ukrep in eden temeljnih načinov ohranjanja naravnih virov.

Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in celostni razvoj, skupaj z embalažno shemo Dinos DROE Unirec, programom Ekošola, Rdečim križem Slovenije in revijo Bogastvo zdravja ob podpori komunalnih podjetij tudi letos organizira dobrodelni projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za ozaveščevalno-dobrodelni projekt, ki združuje skrb za okolje in pozornost do stiske bližnjega.

V projektu sodeluje preko 140 slovenskih šol in vrtcev, vabljene pa so tudi druge ustanove, podjetja, obrtniki in gospodinjstva. Več odpadnih plastenk kot bo zbranih, višji bo znesek od njihove prodaje, ki ga bo podjetje Dinos, v sklopu katerega deluje embalažna shema Unirec, namenil sofinanciranju nakupa ultrazvočne naprave srca za novorojenčke v Splošni bolnišnici Murska Sobota. V preteklih letih je bilo v akciji zbranih kar 15 oz. 17 ton plastenk.

Po besedah organizatorjev kot posamezniki in družba vse bolj spoznavajo, da so dosledno izpraznjene plastenke, ki jih po uporabi odvržemo v rumeni zabojnik ali vrečo, koristen vir surovin za novo plastenko. Pri izdelavi nove plastenke je namreč uporabna kar polovica reciklata odpadne plastenke , kar tako narejeni novi plastenki kar za 60 odstotkov znižuje ogljični odtis.

Sodelovati je mogoče na več načinov

Otroci in mladi lahko sodelujejo:

1. Z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadnih plastenk PET v vrtcih, šolah in fakultetah.
Zbiralni mesec bo v ustanovah skupaj s komunalnimi podjetji potekal od svetovnega dneva vode do svetovnega dneva Zemlje, torej od 22. marca do 22. aprila 2018. Zbiranje poteka vse leto v 19 Dinosovih zbirnih centrih po Sloveniji. Ustanova, ki bo zbrala največ odpadnih plastenk na posameznega učenca, bo prejela prehodni pokal in talno poslikavo podjetja Ekoigrala. Lani se je še posebej izkazal Vrtec Mavrica iz Vojnika – enota Nova Cerkev, kjer so otroci letos zbrali največjo količino plastenk na otroka. Kar neverjetnih 24 kilogramov na otroka.

2. Celo šolsko leto mladi lahko sodelujejo v nagradnem ustvarjalnem in raziskovalnem natečaju o nastajanju, zbiranju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk PET.

Vsi ostali lahko sodelujejo:

1. Podjetja, obrtniki, javne in druge ustanove ter posamezniki lahko odpadne plastenke PET dosledno ločujejo in organizirano zbirajo sami, nato pa jih odpeljejo v enega od Dinosovih zbirnih centrov.

2. S SMS sporočilom
• Uporabniki TELEKOM storitev pošljite ključno besedo INKUBATOR5 na številko 1919 in prispevajte 5 evrov,
• Uporabniki storitev A1, Telemach in T-2 pa lahko pošljete SMS s ključno besedo INKUBATOR5 ali INKUBATOR na številko 1919 in prispevate 5 oz. 1 evro.

Sredstva se v humanitarni namen zbirajo pri Rdečem križu Slovenije.

Nataša Fajon

Povezane vsebine:

S filmom Družina in humanitarno akcijo do večje občutljivosti za ljudi v stiski

Rok Biček: Film ima že od nekdaj veliko aktivacijsko moč