ZAVAROVALNIŠTVO

Dobičkonosno in razvojno naravnano
poslovanje skupine Adriatic Slovenica

Skupina Adriatic Slovenica (AS) je v devetih mesecih letošnjega leta poslovala dobičkonosno in varno, ustvarila je 235 milijonov evrov bruto zavarovalne premije in prilivov v pokojninske sklade, upravljala pa je s 570 milijoni evrov finančnih naložb (vključno s sredstvi naložbenih življenjskih zavarovanj). Finančno trdnost Adriatica Slovenice, ki je tudi edini družbenik vodilne slovenske družbe za upravljanje KD Skladi, znova potrjuje visoka bonitetna ocena.

Foto: FPA

Na konferenci smo lahko slišali, da je bila na vseh treh delih zavarovalne dejavnosti dosežena rast premije; premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za 2 odstotka, življenjskih zavarovanj za 6 odstotkov in zdravstvenih zavarovanj za 2 odstotka, premijska rast ne vseh trgih pa je v povprečju znaša 3 odstotke. Ob koncu septembra je skupina AS upravljala s 570 milijoni evrov finančnih naložb (vključno s sredstvi naložbenih življenjskih zavarovanj), hčerinska družba KD Skladi pa konec meseca novembra 2017 s 530 milijoni evrov premoženja 54.000 vlagateljev.

“Poslovanje zavarovalnice je bilo letos, kot kažejo podatki devetmesečja, uspešno, skupina pa finančno stabilna in še naprej razvojno naravnana. Za naše stranke je poleg tega pomembna nova poslovna strategija skupine AS, ki predvideva še boljše storitve, dodatne asistence in celovito ponudbo zavarovanj ter upravljanja premoženja,« je povedal predsednik uprave Adriatica Slovenice.

V skupini prav tako ocenjujejo, da bodo dosegli letošnje načrte, pozitivno poslovali na vseh ključnih zavarovalnih področjih in povečali rast spletnih ter drugih prodajnih poti, ki jih prilagajajo glede na potrebe in posebnosti posameznih ciljnih skupin in trgov.

“Zavarovalnica dobro obvladuje tveganja in se prilagaja evropski zakonodaji, ki deluje v smeri večje zaščite potrošnikov,” je pojasnil član uprave Matija Šenk.

Varnost zavarovancev potrjujejo z lastno oceno tveganj in solventnosti, ki jo narekuje direktiva Solventnost II, 1. februarja 2018 pa bodo prodajo zavarovanj popolnoma prilagodili direktivi o distribuciji zavarovalnih produktov.

“Direktiva prinaša jasno in pregledno vlogo zavarovalnice, zastopnika in stranke pri sklepanju zavarovanj, kar za slednje pomeni predvsem večjo varnost pri sklepanju zavarovanj in uveljavljanju njihovih pravic,« je dodal Šenk.

V družbi KD Skladi leto 2017 mineva v znamenju še vedno stimulativnih ukrepov centralnih bank in močan trend okrevanja v realni ekonomiji, kar vpliva na zelo dobre makroekonomske rezultate, ki kažejo na globalno gospodarsko rast in se odražajo v rasti tečajev.

»KD Skladi smo priznanju najboljše družbe za upravljanje z najboljšim upravljavcem premoženja za leto 2010, 2013 in 2015 dodali še leto 2016. S krepitvijo sodelovanja, povezovanjem, optimiziranjem ter nadgradnjo skupnih produktov znotraj skupine AS se prilagajamo potrebam in zahtevam strank s celovito ponudbo zavarovalnih in finančnih storitev.

Foto: AS

Področje finančnega zavarovalništva bo v bližnji prihodnosti, tudi zaradi izjemno hitrega informacijsko-tehnološkega razvoja in pojava umetne inteligence ter tehnologije veriženja blokov, zagotovo doživelo velike spremembe, ki bodo naše sodelovanje samo še poglobile ter nadgradile,« je poudaril Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladi.

V skupini AS beležijo povečano število množičnih škodnih dogodkov, kjer so v prvih devetih mesecih izplačali 163 milijonov evrov odškodnin in zavarovalnin, predvsem so naraščale škode zdravstvenih zavarovanj in drugih premoženjskih zavarovanj. Tako kot pri on-line sklepanju zavarovanj in osrednje komunikacijske točke za stranko MOJ AS, do leta 2022 načrtujejo tudi optimizirane ter še hitrejše in preglednejše on-line storitve za reševanje škod svojih zavarovancev.

V AS-u se lahko pohvalijo tudi z izjemno učinkovitim dodatnim zavarovanjem Specilisti, v okviru katerega kot edina zavarovalnica v Sloveniji nudi vrhunsko diagnostiko, zdravljenje in fizioterapijo v lastni ambulanti Zdravje AS v Ljubljani. Organizirali so že več kot 4.500 pregledov, ambulanta pa je nedavno pridobila prestižni naziv Olimpijski referenčni športno medicinski center, s čimer je vključena v mrežo specializiranih ustanov, ki sistematično skrbijo za preventivo in zdravljenje vrhunskih športnikov.

Letošnje uspešno poslovanje je Adriatic Slovenica kronala s številnimi nagradami, med njimi so v skupini najbolj ponosni na na nagrado NAJ riziko življenjsko zavarovanje leta 2017, marketinško nagrado SPORTO in nagrado za najvišjo organizacijsko energijo v panogi.

V prihodnjem letu skupina načrtuje pospeševanja spletne prodaje preko portala WIZ, predvsem pa bodo širili ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj ter asistenc, namenjenih hitri dostopnosti zdravstvenih storitev in učinkovitemu zdravljenju.

AS

Povezane vsebine:

Hitra, celovita in prijazna zdravstvena oskrba

Krog varnosti prinaša popolno paleto produktov, ki jih posameznik potrebuje

Kako obvladati stres?