ODLOČITEV SODIŠČA

Delovno sodišče: Stavka voznikov avtobusov ni bila nezakonita

Koper, 30. julij 2018
Delovno sodišče v Kopru je zavrnilo predlog podjetij iz skupine Arriva o ugotovitvi nezakonitosti stavke voznikov lani poleti. V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije pričakujejo, da bodo lastniki Arrive v primeru pravnomočnosti sodbe ukrepali proti odgovornim za pritiske na delavce.

Foto: SVAS

Kot so sporočili iz Sindikata voznikov avtobusov Slovenije, so s sodbo Delovnega sodišča v Kopru zadovoljni, saj je potrdila, da “se je v naši državi vredno boriti za dostojno plačilo, dostojne delovne pogoje in spoštovanje osnovnega človekovega dostojanstva ter da je stavka možna tudi takrat, ko se zavoljo dobrih poslovnih rezultatov zahteva tudi bolj pošteno plačilo za opravljeno delo”.

Stavka voznikov iz skupine Arriva je potekala 11 dni med 3. in 14. 9. 2017, ko so pogajanja med sindikati in družbo Arriva dosegla tolikšen napredek, da se je ta lahko zaključila. Po besedah sindikata je delodajalec že pred, predvsem pa med potekom stavke uporabljal vsa dovoljena in nedovoljena sredstva, da je zaposlene poskušal odvrniti od stavke, češ da je ta nezakonita, ker ni bil zagotovljen minimum delovnega procesa.

Delovno sodišče je v sodbi navedlo, da se pravica do stavke lahko z zakonom omeji, če to zahteva javno korist, se pa lahko kljub temu uveljavi pod pogojem, da se zagotovi minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi ali premoženja ali nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov v organizaciji. A v Arrivi ne z zakonom, ne z občinskim odlokom ne s splošnim aktom in ne s kolektivno pogodbo ni bil določen način zagotavljanja teh pogojev.

Trditve Arrive, da minimum delovnega procesa ni bil zagotovljen, ker se niso izvajali vsi prevozi do bolnišnic in šolski prevozi, je sodišče zavrnilo upoštevajoč osnovno načelo MOD, da je stavko mogoče omejiti ali prepovedati le v t.i. bistvenih javnih službah v najožjem pomenu, ko bi prekinitev dela ogrozila življenja, osebno varnost, zdravje celotnega ali dela prebivalstva. Bistvene službe v ožjem pomenu so bolnišnice, oskrba z vodo, elektriko, telefonske storitve, kontrola zračnega prometa, gasilci, policija, vojska, zaporna služba, zagotavljanje hrane učencem, čiščenje šol.

Delovno sodišče je pri odločitvi upoštevalo tudi mnenje obeh odborov Mednarodne organizacije dela, ki sta večkrat zaključila, da mora obseg minimalnih služb še vedno omogočati učinkovitost stavke in da je tudi v teh primerih zahteva po prisotnosti 50 % osebja za zagotavljanje minimalne službe previsoka.

Foto: SVAS

“S tem je sodišče zelo jasno povedalo, da je Arriva zavajala z obvestili na oglasnih deskah in MMS sporočili na službene telefone voznic in voznikov, s katerimi jih je konstantno opozarjala, da bo stavka pod našimi pogoji nezakonita zaradi premajhnega obsega zagotovljenega minimuma in da bodo morali stavkajoči prevzeti vso odgovornost za svoja dejanja – od kršitve delovne obveznosti do kazenskih in odškodninskih tožb,” so sodbo pojasnili v sindikatu.

Delovno sodišče je zavrnilo tudi ostale razloge, zaradi katerih naj bi bila po mnenju družbe Arriva stavka voznikov nezakonita, sodbo v imenu ljudstva pa je zaključilo še s trditvijo, da je z ustavo priznana pravica do stavke v bistvu legalizacija povzročitve škode, zaradi česar so trditve o tem, da bi ta utegnila nastati zaradi stavke, neutemeljene, saj so bili v Arrivi v preteklosti večkrat opozorjeni o vseh težavah s strani sindikatov, ki so jih potem le združili v stavkovne zahteve.

“Stavka je bila le posledica njihove iskrene nepripravljenosti, da bi med voznike/voznice avtobusov razdelila bolj pošten del finančne pogače in boljše delovne pogoje,”so še zapisali v sodbi.

Po prejeti odločitvi sodišča v Sindikatu voznikov od lastnikov Arrive pričakujejo, da bodo v primeru pravnomočnosti sodbe ukrepali proti odgovornim zaradi napada ne delavce, od države pa podporo, saj dejavnost cestnega potniškega prometa v veliki meri posredno subvencioniramo prav vsi davkoplačevalci.

Povezane vsebine:

Dosežen dogovor med Arrivo in stavkovnim odborom, stavka je zaključena

Kako je mogoče, da vozniki stavkajo, avtobusni promet pa poteka skoraj nemoteno?