PRIMORSKI PRIIMKI

Del Vipaco

Na prvi pogled bi človek ob zapisu, da je bil 1596 krščen Gregorio Justino del Vipaco dejal, da
gre za plemiča. Da je bil takrat v Kopru krščen sin plemiča iz Vipave. A v resnici ne gre za nobeno aristokracijo, ampak za preprostega človeka, ki verjetno niti svojega priimka ni imel. In zato so mu v Kopru kot priimek zapisali kraj rojstva.

Zapis krsta v koprski stolnici iz 21. oktobra 1596: »Gregorio Justino fil. di Matteo del Vipaco«. Najstarejšo krstno krstno matico iz stolne župnije danes hrani koprski Škofijski arhiv.

Zapis krsta s priimkom »Vipace« iz druge najstarejše koprske matične knjige

Tako je v celo v 16. in 17. stoletju, kar je razmeroma pozno, v kozjem mestu na otoku nastalo nekaj novih priimkov. Na enak način je nastal tudi priimek Ipavec, ki ga najdemo na Vipavskem in v njeni okolici. Prišlek iz Vipavske je dobil tak priimek. Priimek najdemo tudi na Gori in Colu, saj gre za ljudi, ki so se tjakaj priselili iz doline. Roko na srce, lahko so prav srečni, da so jim domačini nadeli priimek Ipavec, saj sicer ljudi iz doline radi kličejo kar »tropinarji«. Priimek Ipavec pa je vendarle malce uglednejši od Tropinarja, mar ne?

Tino Mamič

Zakaj potemtakem ni nastal priimek Vipavec oziroma Vipavc se bomo vprašali? Zaradi narečja, saj si Vipavci po domače rečejo, da so Jepavci. Torej Ipavec. Obstajata pa tudi priimek Vipavec in Vipavc. V Sloveniji danes v vzhodnem delu najdemo 29 prvih in 19 slednjih. Kar je seveda precej manj od Ipavcev, ki jih je po vsej državi kar 464. In po svetu? Vseh skupaj je 830. Ipavcev je v Franciji 73, v ZDA 66 in v Italiji 56. Devet Vipavcev, ki so Vipavci tudi po priimku, živi v Kanadi.

Ali je iz koprskega zapisa Del Vipaco nastal Ipavec ali Vipavec, ni jasno. Vsekakor pa je priimek dokaz, da so se Vipavci v Istri naseljevali že davno. Resda precej manj kot v drugi polovici prejšnjega stoletja. Danes namreč Vipavcev Istri ogromno. Naj omenimo samo koprskega škofa, vikarja, stolnega župnika in stolnega kaplana. Nihče od njih nima priimka Ipavec, jih pa v Slovenski Istri najdemo 25. Zanimovo, da najdemo v drgui najstarejši matični knjigi istega leta tudi enega Vipavca in sicer Mateja Gregorja, Štefanovega sina. Tu je priimek zapisan kot Vipace. Kot zanimivost naj omenimo, da je ta knjiga nekaj posebnega, saj v njej niso zapisani krsti kronološko kot je običajno. V prvem delu knjige so krsti fantkov, v drugem pa deklic. Kronološko pa so zapisani šele v okviru vsake začetnice posameznikovega imena. Preprosta logika, ki pa jo mora raziskovalec najprej ugotoviti, sicer je v gori slabo čitljivih zapisov povsem nebogljen.

Tino Mamič