PRVO POLLETJE

Čisti dobiček Intereurope 38 odstotkov večji od lanskega

Koper, 30. avgust 2018
Skupina Intereuropa je v prvi polovici leta 2018 ustvarila za
2,7 milijona evrov čistega dobička, kar je za 24 odstotkov več od načrtovanega ter za 38 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Poleg tega je po nerevidiranem poročilu izboljšala lanske prihodke od prodaje, poslovni izid iz poslovanja in čisti poslovni izid.

Foto: Intereuropa

Kot kaže nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in matične družbe, je skupina v prvem polletju presegla načrtovani poslovni izid iz rednega poslovanja za 11 odstotkov, po obračunu odmerjenega in odloženega davka od dobička pa znaša čisti dobiček skupine 2,7 milijona evrov, kar je za 24 odstotkov nad načrtovanim ter za 38 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani.

Skupina Intereuropa je v prvih šestih mesecih tega leta ustvarila 80,2 mio evrov prihodkov od prodaje. Dosežen rezultat je glede na enako obdobje lani višji za 10 odstotkov.

Prihodki so se sicer povečali na vseh poslovnih področjih, z najvišjo rastjo, ki znaša 12 %, pa se lahko pohvalijo na področju interkontinentalni promet. Z 10-odstotno rastjo sledita kopenski promet in 9-odstotno logistične rešitve.

Skupina je v prvem polletju z intenzivnimi prodajnimi aktivnostmi ob ugodnih gospodarskih razmerah na večini trgov skupine presegla tako načrtovane kot tudi lanske primerljive
prihodke od prodaje ter tudi načrtovani in lanski primerljivi izid iz poslovanja. Na ugodne rezultate je ob rasti prodaje vplivala tudi nižja amortizacija, kot posledica prevrednotenja
nepremičnin v preteklem letu, so sporočili iz koprske družbe.

Hkrati stroški dela presegajo načrtovane zaradi vkalkuliranih odhodkov iz naslova udeležbe delavcev v dobičku v obvladujoči družbi v višini 0,6 milijona evrov, medtem ko v preteklih letih ti niso bili medletno obračunani ter načrtovani, je zapisano v poročilu.

Ob tem ugotavljajo, da se trend padanja prodajne marže nadaljuje tudi v prvem polletju letošnjega leta. Še naprej se na trgu kaže pomanjkanje prevoznih kapacitet, kar ob višjih cenah nafte vpliva na rast direktnih stroškov.

Iz poročila je razvidno tudi, da je bilo na dan 30. 6. 2018 v skupini Intereuropa zaposlenih 1.327 delavcev, kar je 42 manj kot na zadnji dan leta 2017. V šestih mesecih se je v skupini zaposlilo 75 novih sodelavcev, iz nje pa na lastno željo, zaradi upokojitve, poteka delovnega razmerja za določen čas in ukinitve delovnega mesta odšlo 117 zaposlenih.

Uredništvo