PODPIS DOGOVORA

Center odličnosti v Izoli kmalu z gradbenim dovoljenjem

Izola, 9. februar 2018
Podpisana tripartitna pogodba o prenosu stavbne pravice na delu zemljišč v Livadah na zavod InnoRenew CoE pomeni korak bližje Centru odličnosti.

Foto: Občina Izola

Kot so pojasnili na izolski občini, so pobudo zavoda o umestitvi gradnje Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja na območju Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli prejeli sredi lanskega leta, občinski svet pa se je z njo seznanil in strinjal na 20. redni seji julija 2017.

Leta 2006 je Občina Izola Univerzi na Primorskem podelila brezplačno stavbno pravico na območju Livad v skupni izmeri 22.534 m2. Po tem, ko so že več kot pol leta intenzivno potekale številne aktivnosti s ciljem, da bi v Izoli zaživel Center odličnosti, je prišlo do dogovora med občino kot lastnikom zemljišč, Univerzo na Primorskem (UP) kot imetnikom stavbne pravice ter zavodom InnoRenew CoE, s katerim se za namen izgradnje objekta centra na slednjega prenese stavbna pravica UP.

Dogovor se je končno uresničil v ponedeljek, 5. februarja 2018, sporočajo na občini, ko je prišlo do podpisa tripartitne pogodbe, ki pomeni korak bližje izgradnji centra. InnoRenew CoE ima zanj na voljo 10 milijonov evropskega in 20 milijonov državnega denarja, s podpisom pogodbe pa bodo sedaj lahko pridobili projektne pogoje in nato gradbeno dovoljenje.

»Vsekakor smo hvaležni vsem projektnim partnerjem, med njimi tudi lokalnim skupnostim na obali, saj nas ves čas podpirajo in razumejo priložnosti, ki jih prinaša InnoRenew, ter izzive, s katerimi se srečujemo ob vzpostavljanju tako velikega raziskovalno inovacijskega centra,« je dosedanje sodelovanje pri projektu ocenila Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew Coe.

Po besedah izolske občine bodo predvidoma do konca leta 2020 dobili edinstven objekt za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, kakršnega v Sloveniji še ni. Center odličnosti bo namenjen inovacijam, pomembnih za industrijo, v njem bodo nudili podporo podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter se povezovali s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju. Načrtovana gradnja je skladna tako s prostorskimi kot vsebinskimi omejitvami ter dejavnostjo Univerze na Primorskem in pomeni novo priložnost v razvoju Univerzitetnega kampusa v Izoli.

Center predstavlja tudi priložnost za nova delovna mesta z dodano vrednostjo. Danes ima zavod 35 zaposlenih, med njimi jih kar 40 % prihaja iz tujine, Kutnarjeva pa v letošnjem letu napoveduje še 20 novih zaposlitev.

InnoRenew CoE je bil sicer s strani regionalnega razvojnega programa za južnoprimorski regijo (2014 – 2020) ocenjen za projekt strateške vrednosti v okviru programa Krepitev konkurenčnosti gospodarstva, so še zapisali na Občini Izola.

Povezane vsebine:

Pomembna obletnica za Osnovno šolo Dante Alighieri v Izoli

Korak bliže k ureditvi zelene oaze med Koprom in Izolo

»Izola je uvrščena med vodilne destinacije v mediteranski makroregiji«