COMUNICATO DELLA COMUNITA GIUSEPPE TARTINI

Carnevale a Pirano / Pust v Piranu

Piran/Pirano, 21. januar 2018/21 Gennaio 2018

Si rinnova l’appuntamento con il Gran Ballo di Carnevale al Teatro Tartini, quest’anno ispirato ai personaggi storici/Tudi letos ga bo obeležil Veliki pustni ples v Gledališču Tartini, navdih za maske so zgodovinske osebnosti.

Foto: Jadran Rustjan

Colorato, festoso e divertente come non mai, torna l’appuntamento con il Gran Ballo di Carnevale a Pirano. Una manifestazione da non perdere, per chi vuole trascorrere momenti di allegria e di divertimento, giunta quest’anno alla 16esima edizione e organizzato dalla Comunità Autogestita della nazionalità italiana di Pirano, in collaborazione con la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” e patrocinato dal Comune. Gli spazi del Teatro Tartini vengono concessi in uso dall’Avditorij di Portorose.

Era il 2003 quando Fulvia Zudič e Dragan Klarica decisero di riportare in uso l’antica tradizione piranese del Gran Ballo al Teatro Tartini. L’idea iniziale, sviluppata e arricchita di contenuti, dopo 16 anni regge ancora. Lo dimostra il successo della manifestazione, che nel corso del tempo si è rinnovata, con balli a tema che hanno catturato la curiosità del pubblico, soprattutto per quanto riguarda la competizione tra maschere per ricercare di anno in anno il travestimento più bello ed originale.

Ricco il programma di questa edizione, che vede anche una novità: la presa del potere cittadino da parte delle maschere. Il 30 gennaio alle ore 10.30, le maschere piranesi si recheranno davanti alla sede del Comune ed esorteranno il sindaco a consegnare le chiavi della città, rendendo note le loro intenzioni per i prossimi giorni. Seguirà la conferenza stampa nella Sala Tintoretto del Comune. Presenti per dialogare con il pubblico, Dragan Klarica, promotore del Gran Ballo, Irena Dolinšek, che ha lavorato come organizzatrice di eventi per gli alberghi Lifeclass e Dragica Petrovič, direttrice dell’Avditorij di Portorose.

3, 10 e 13 febbraio sono le date da segnare sul calendario per non dimenticarle.

Pisan, prazničen in zabaven kot še nikoli, v Piran se vrača Veliki pustni ples. Dogodek, ki ga vsi, željni veselih trenutkov in zabave, ne smejo zamuditi, že šestnajsto leto organizira Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, v sodelovanju s Skupnostjo Italijanov “Giuseppe Tartini” ter ob podpori Občine Piran. Uporabo prostorov Gledališča Piran omogoča Avditorij Portorož.

Pisalo se je leto 2003, ko sta se Fulvia Zudič in Dragan Klarica odločila obuditi staro piransko tradicijo Velikega plesa v Gledališču Tartini. Prvotna ideja, ki se je ves čas razvijala in bogatila z različnimi vsebinami, tudi po šestnajstih letih še vedno kuje uspehe. To dokazuje priljubljenost plesa, z leti nadgrajenega s temami, ki so pritegnile radovednost občinstva, predvsem pa s tekmovanjem mask, ki udeležence vsako leto spodbudi k iskanju najlepšega in najbolj originalnega kostuma.

Bogat program tokratne izdaje prinaša tudi novost; Pustne maske prevzamejo mestno oblast. 30. januarja ob 10.30 se bodo piranske maske podale pred sedež občine in pozvale župana k predaji ključev mesta. Ob pozivu ga bodo seznanile s svojimi načrti za prihodnje dni. Sledila bo novinarska konferenca v Tintorettovi dvorani občinske palače, na kateri bodo prisotni Dragan Klarica, tiskovni predstavnik Velikega plesa, Irena Dolinšek, nekdanja organizatorka dogodkov v Hotelih Lifeclass, in Dragica Petrovič, direktorica Avditorija Portorož.

Na koledarju si označite datume 3., 10. in 13. februar, da jih ne boste pozabili.

PROGRAM/PROGRAMMA

Sabato 3 febbraio, ore 17, Casa Tartini

Quali sono le origini del Carnevale di Venezia? Qual è la storia che si nasconde dietro alle sue celebri maschere? Gli interessati alla storia e alle curiosità del Carnevale più antico e famoso del mondo, sono inviati alla presentazione curata da Lara Sorgo, “Buongiorno, Siora Maschera”. Seguirà l’incontro con Loredana Musizza (Lorymasks) per la presentazione della Maschera d’oro realizzata per l’occasione. Nel suo laboratorio Loredana Musizza produce annualmente 40 mila maschere di diversi tipi che vengono esposte e vendute nelle botteghe veneziane. Ma Carnevale è anche sinonimo di dolci. È aperta a tutti gli appassionati di gustose dolcezze, la gara di dolci tipici di Carnevale. Crostoli, fritole, krapfen… Qualsiasi sia la vostra specialità, la giuria di gara sceglierà i tre dolci migliori. Primo premio: un posto per l’escursione dell’8 febbraio alla mostra di Van Gogh a Vicenza.

Foto: Jadran Rusjan

Sabato 10 febbraio, ore 20, Teatro Tartini

L’evento più attesto, il Gran Ballo di Carnevale al Teatro Tartini, ritorna a far ballare e divertire bambini e adulti. La tematica scelta per quest’edizione è personaggi storici. Dalle ore 20 in poi, il Teatro risuonerà sulle note della musica di DJ Adriano Roj e del gruppo Blue Angel Gang, presenti già ai balli precedenti, e degli ospiti di Muggia, “Folclore Serenade”, gruppo folcloristico. Come ogni anno, sfilata della maschere durante la serata e premiazione delle maschere più belle ed originali. Premi per maschere singole, coppie e gruppi.

Martedì 13 febbraio, ore 20, Casa Tartini

Per chiudere in grande stile la settimana di festeggiamenti, il gruppo in costume “Al tempo di Tartini” organizza nel giorno di Martedì Grasso, la serata con ballo in maschera “Tartini balla”, ispirata ai personaggi storici… innamorati. Gli affreschi di Sala delle Vedute faranno da splendida cornice alla rivisitazione contemporanea dei balli nobiliari in maschera di un tempo, per rivivere l’atmosfera del Settecento veneziano.

Sobota, 3. februar, ob 17.00, Tartinijeva hiša

Od kod izvira Beneški pust? Kaj se skriva za njegovimi slavnimi maskami? Vsi, ki jih zanimajo zgodbe in skrivnosti najstarejšega in najslavnejšega pusta na svetu, so vabljeni na predstavitev Lare Sorgo “Dober dan, gospa Maska”. Predstavitvi bo sledilo srečanje z Loredano Musizza (Lorymasks), ki bo predstavila posebej za to priložnost narejeno “Zlato masko”. Loredana Musizza v svoji delavnici letno izdela 40 tisoč različnih mask, ki jih razstavljajo in prodajajo v beneških trgovinah. Pust je tudi sinonim za sladice. Za vse sladokusce bo odprto tekmovanje tipičnih pustnih sladic. Kroštole, fritule, krofi … Med vsemi domačimi dobrotami bo žirija izbrala tri najboljše. Glavna nagrada je obisk Van Goghove razstave v Vicenzi, 8. februarja.

Sobota, 10. februar, ob 20.00, Gledališče Tartini

Najbolj pričakovan dogodek, Veliki pustni ples v Gledališču Tartini, ki bo znova poskrbel za ples in zabavo tako otrok kot odraslih. Tema tokratne izdaje so zgodovinske osebnosti. Za glasbo bosta tako kot prejšnja leta od 20. ure naprej skrbela DJ Adriano Roj in skupina Blue Angel Gang, kot gost pa bo nastopila folklorna skupina iz Milj “Folclore Serenade”. Kot vsako leto bo potekala pustna revija z izborom najlepših in najbolj originalnih mask. Nagrajene bodo posamične maske, pari in skupine.

Torek, 13. februar, ob 20.00, Tartinijeva hiša

Praznični teden bo v velikem stilu zaključila skupina v kostumih “Al tempo di Tartini”, ki na Debeli torek pripravlja ples v maskah “Tartini pleše”, katerega navdih bodo zaljubljene zgodovinske osebnosti. Freske dvorane vedut bodo pravšnje ozadje za obuditev nekdanjih plemiških plesov v maskah, ki bodo ustvarili vzdušje Benetk 18. stoletja.

Lara Sorgo

Traduzione/Prevod: Nataša Fajon

Povezane vsebine:

Do konca januarja se lahko prijavite na Istrski karneval