NOVA UREDITEV

Cankarjev drevored bo bogatejši za kolesarska pasova

Izola, 28. junij 2018
Dela na Cankarjevem drevoredu v Izoli bodo zaključena v sredini prihodnjega tedna. Glede na prostorske omejitve in prometno obremenitev omenjenega območja, predvsem pa s ciljem zagotavljanja varnosti pešcev in kolesarjev, bo na odseku ceste urejen obojestranski kolesarski pas. Taka ureditev kolesarskih površin za večanje prometne varnosti kolesarjev in umirjanje prometa je bila predvidena kot eden izmed ukrepov lani sprejete celostne prometne strategije.

Foto: Občina Izola

S prihodnjim tednom bomo v mestno jedro Izole vstopali po preurejenem Cankarjevem drevoredu, ki bo od nas zahteval večjo previdnost, saj se bodo voznikom na cesti pridružili kolesarji. Kot pojasnjujejo na Občini Izola, bo način vožnje po cestišču, ki bo označen s kolesarskim pasom, drugačen od sedanjega. Vozniki motornih vozil bodo morali upoštevati določilo zakona o pravilih cestnega prometa v primeru vožnje mimo kolesarjev, ki določa, da »voznik, ki pelje mimo udeleženca cestnega prometa, vozila, objekta ali ovire na vozišču, sme to storiti po levi ali desni strani, če ima dovolj prostora. Pri tem ne sme ovirati udeležencev cestnega prometa, ki vozijo oziroma prihajajo z nasprotne smeri.«

Kakšne spremembe nas čakajo?

Poleg nove asfaltne prevleke nas bo na cestišču Cankarjevega drevoreda pričakal 1,25 metra širok kolesarski pas na obeh straneh cestišča, ki bo označen z neprekinjeno rdečo in prekinjeno belo črto. Namenjen bo kolesom in mopedom, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Sprememba, ki bo v bodoče najbolj vplivala na voznike, je ukinitev ločilne sredinske črte sredi cestišča, saj bo širina vozišča za motorna vozila zožena na 4,5 metra. Vozniki bodo torej vozili po cestišču izven označenih kolesarskih pasov, lahko pa bodo uporabili tudi površine, namenjene kolesarjem, vendar pri tem upoštevati, da imajo na kolesarskem pasu prednost kolesarji.

Na občini še dodajajo, da je v samem mestnem jedru – pri pošti – predvidena souporaba prometnega pasu kolesarjev in motornih vozil brez posebej označenega kolesarskega pasu, kar pomeni, da si bodo motorna vozila in kolesarji cestišče delili kot doslej.

Povezane vsebine:

Občanom Izole je na voljo več kot sto novih komunalnih privezov