BREZPLAČNO SVETOVANJE

Brezplačno psihosocialno in pravno svetovanje tudi v Ankaranu

Ankaran, 9. julij 2018
Občanom Ankarana je od začetka julija na voljo nov program brezplačnega psihosocialnega in pravnega svetovanja občanom Ankarana, ki ga izvaja Zavod Primorsko svetovalno središče, Koper (PRIMSS).

Foto: Primss

Kot so pojasnili na zavodu PRIMSS, program ponuja individualno psihosocialno ter pravno svetovanje občanom Ankarana, ki se znajdejo v različnih osebnih stiskah. V njegovem okviru nudijo celostno podporo posameznikom pri reševanju vsakdanjih težav in stisk, upoštevajoč torej vse ravni posameznikovega funkcioniranja – biološko, psihološko in socialno.

“Na podlagi dosedanjih izkušenj smo spoznali, da lahko pravni problemi izhajajo iz osebnih stisk oz. nasprotno – osebne stiske se razvijejo kot posledica nezmožnosti reševanja pravnih problemov. Psihološki, socialni in pravni problemi so neločljivo povezani, zato lahko samo celovita obravnava dolgoročno opolnomoči posameznika,” je dejala Nikolina Jeretič, strokovna vodja PRIMSS.

Svetovanja potekajo ob petkih od 8. do 15. ure v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1 v Ankaranu, sicer pa se lahko Ankarančani zglasijo tudi v PRIMSS-ovih prostorih v Kopru (Gortanov trg 15) za psihosocialno svetovanje in v Izoli (Koprska ulica 18) za pravno svetovanje.

Za psihosocialno svetovanje lahko uporabniki pišejo na naslov nikolina.jeretic@primss.si ali pokličejo na številko 041 360 913, za pravno svetovanje pa na maja.jerman@primss.si oz. 040 900 399 (vsak delovni dan od 9. do 15. ure).

Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) je neprofitni zavod, v okviru katerega izvajajo psihosocialno in pravno svetovanje, neformalno izobraževanje in organizirajo javne dogodke s ciljem izboljšanja kakovosti življenja dijakov, študentov, mladih, ranljivih skupin in zainteresirane javnosti.

“Na PRIMSS-u smo zaznali, da veliko posameznikov potrebuje strokovno pomoč, ki pa je kljub dostopnim cenam marsikomu še vedno nedostopna. Zato smo lani v sodelovanju s Centrom za socialno delo Koper sklenili, da je potrebna dodatna podpora s strani nevladnega sektorja, ki bi lahko razbremenila delo že precej obremenjenih strokovnih delavcev in doprinesla h kakovosti celovite in poglobljene obravnave posameznih primerov,” je pojasnila strokovna vodja zavoda PRIMSS.

Foto: Primss

PRIMSS trenutno izvaja program brezplačne psihosocialne pomoči za socialno ogrožene občane Kopra, vanj se je vključilo več kot 80 oseb, s katerimi je bilo opravljenih več kot 700 svetovalnih ur. Že od prej pa zavod izvaja program brezplačnega pravnega svetovanja za socialno ogrožene občane izolske občine. Na podlagi preteklih izkušenj dela z ljudmi na PRIMSS-u zaznavajo, da je šele celovita obravnava najbolj učinkovita pot reševanja težav, s katerimi se posamezniki soočajo, zato upajo, da jo bodo lahko v prihodnje nudili tako v Kopru kot Izoli.

“V okviru pravnega in psihosocialnega svetovanja smo lani obravnavali skupno 281 uporabnikov. Naš cilj je, da se uporabnikom čim bolj približamo, zato skušamo zaobjeti različna pravna področja, kot so upravno in civilno pravo (delitev dediščine, odškodnine, izvršbe, vprašanja družinskega prava) ter delovnopravno področje. Skratka, naše storitve segajo do meje, od koder nadaljevanje postopka zahteva prisotnost odvetnika. Poleg tega pa se posamezniki na nas obračajo tudi za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, npr. za denarno socialno pomoč, otroški dodatek, dohodnino itd. Na PRIMSS-u smo zagovarjamo tudi alternativno reševanje sporov, saj verjamemo v moč pogovora, zato smo na voljo tudi za mediacijo,” je pojasnila Maja Jerman, pravna svetovalka na zavodu.

Na PRIMSS-u so še dodali, da vključuje psihosocialno svetovanje tudi spremstvo pri obisku določenih institucij in pomoč pri komunikaciji, ko ljudje tega niso zmožni ali pa možnost spremstva predvideva zakonodaja.

Povezane vsebine:

Najbolje, kar lahko ponudimo migrantom, sta izobraževanje in delo

Razlog za nasilje posameznika se skriva v nasilju, ki ga navadno ne vidimo