NE PREZRITE

Bravo Piran, v gospodinjstvih dosegamo 65 % ločevanje odpadkov!

Iskrena zahvala vsem zaveznikom čistega in varnega okolja, ki se skupaj z nami trudijo s pravilnim ravnanjem z odpadki. Nismo prvi v državi pri ločevanju odpadkov, saj nam vpliv turizma zmanjšuje uspešnost pri deležu ločeno zbranih odpadkov, a smo zelo zadovoljni z deležem, ki ga dosegajo naša gospodinjstva.

Foto: Okolje Piran

Seveda si želimo stopati za najboljšimi, zato vsako leto vpeljemo kakšno novost, s katero želimo spodbuditi in olajšati ločevanje odpadkov. Za največji uspeh v letu 2017 si štejemo zmanjšanje frekvence odvozov mešanih komunalnih odpadkov iz enkrat tedensko na dvakrat mesečno. S tem ukrepom smo v enem samem mesecu na območju ločenega zbiranja od vrat do vrat zmanjšali količino mešanih komunalnih odpadkov za polovico! Torej še 35 % mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev predamo v obdelavo in odstranjevanje.

Kako torej prepričati še zadnje skeptike, ki se ne zavedajo svoje odgovornosti do zdravega okolja in med katerimi krožijo trije »miti«, s katerimi opravičujejo svoje napačno ravnanje:

1. »Ne bom ločeval, saj tako ali tako vse pomešajo in vržejo na odlagališče!«

Ni res, ločujemo odpadke prav zato, da ne končajo na odlagališču. Odpadke odložimo le takrat, ko je ločeno zbrana frakcija tako onesnažena, da jo prevzemnik ne sprejme (gre predvsem za ostanke hrane, nevarne odpadke in kosovne odpadke). Včasih so namreč v posodah in vrečah za ločevanje odpadkov napačno odloženi mešani odpadki,
ki vanj ne sodijo in tako žal končajo na odlagališču.

2. »Jaz ločujem in plačujem, Okolje pa služi s prodajo embalaže«

Izvajalci javnih služb moramo ločeno zbrano embalažo predajati brezplačno, ne smemo je prodajati. Prodajamo lahko le papir (pisarniški in časopisni papir), ne smemo pa prodajati papirne in kartonske embalaže, prodajamo lahko kovine, ne smemo pa prodajati embalaže iz pločevine. Zakonodaja na tem področju je zelo jasna in obvezujoča; izvajalcem javnih služb prepoveduje prodajo embalaže, v Okolju Piran pa se določil zakonodaje natančno držimo.

3. » Jaz bi ločeval, pa nimam možnosti za ločevanje«

Slab izgovor! V naši občini imamo 206 ekoloških otokov (zbiralnic odpadkov), od tega za gospodinjstva kar 156. Za zadostitev zahtevam veljavne zakonodaje, bi jih bilo dovolj že 45 (standard za strnjena naselja je 1 ekološki otok na 400 prebivalcev), vendar želimo vsakemu uporabniku kar najbolj olajšati ločevanje odpadkov.

Zavedamo se, da je uspešen le tisti sistem, ki je enostaven in dostopen, zato smo za 3.100 gospodinjstev uvedli ločeno zbiranje v namenskih vrečah od vrat do vrat in le 1000 gospodinjstev nima ekološkega otoka prav ob hiši, so pa na najbližji možni javni površini.

Zelo pomembno je tudi dejstvo, da se je količina odloženih odpadkov v letu 2017 zelo zmanjšala (iz 2089 ton v letu 2016 na 217 ton v letu 2017), kar predstavlja bistveno manjše obremenjevanje okolja in izhaja iz sprejete zakonodaje, ki prepoveduje odlaganje odpadkov brez obdelave. Soustvarili smo torej pogoje, v katerih ločeno zberemo vedno več odpadkov, skupaj z gospodarstvom smo na 51 % ločeno zbranih, naša nadaljnja skrb pa je spodbujanje k zmanjševanju morskih odpadkov, ki predstavljajo grožnjo za naše morje in turizem.

S pomočjo piranskih vrtcev, šol in vseh drugih, ki so naši dolgoletni zavezniki pri ohranjanju in varovanju okolja, smo lahko upravičeno optimistični, da bomo okoljske cilje tudi dosegli