POMORSKA DEDIŠČINA

Bistvo projekta Mala barka 2 je povezovanje destinacij

Izola, 12. september 2018
Danes so se v Izoli zbrali partnerji projekta Mala barka 2, katerega cilj je ohranjanje, zaščita, promoviranje in razvoj pomorske dediščine severnega Jadrana. Projekt slovenske in hrvaške obmorske destinacije torej povezuje skozi zgodbo morske, pomorske in ladjedelniške tradicije, so sporočili iz izolskega turističnega združenja.

Foto: Jasna Softič, Dean Kocjančič, Melita Raukar in Irena Peršić Živadinov, vir: TIC Izola

Kot so pojasnili, je projekt Mala barka 2 sofinanciran s sredstvi Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in predstavlja nadgradnjo že izvedenega projekta Mala barka, ki je povezal Izolo in Kvarner v prejšnjem finančnem obdobju izvajanja programa. Turističnemu združenju Izola, Občini Izola, Primorsko-goranski županiji in Turistički zajednici Kvarnera so se pri projektu pridružili še sosednja piranska občina, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog Primorja Rijeka in Udruga i muzej »Kuća o batani«. Projekt, vreden dobra dva milijona evrov, bo zaključen konec marca 2019.
 
Po uvodnem pozdravu Melite Raukar »pročelnice« Primorsko-goranske županije in predstavnice vodilnega partnerja projekta, so prisotni partnerji podrobneje predstavili že izvedene in prihodnje  aktivnosti projekta. Vsi partnerji sicer skozi projekt skrbijo za obnovo starih bark, razvoj turističnih prireditev, povezanih s pomorsko tradicijo, (na slovenski strani sta taki Ribiški praznik v Izoli in Pomorski krst v Piranu) ter za izgradnjo interpretacijskih centrov na izbranih lokacijah. Tak info center so pred kratkim odprli v piranski občini ob nekdanjem skladišču soli, v juniju pa se je odprl tudi interpretacijski center na Krku. V Izoli je bil prenovljen in opremljen poslovni prostor na Sončnem nabrežju 4, kamor se je aprila preselil turistično-informacijski center. Do konca projekta bo tak center odprt tudi na Malem Lošinju.
 
Po besedah TIC Izola so bile Izolani – hiši morja dodane nove interaktivne vsebine: obiskovalci se zdaj lahko skozi mesto sprehodijo z VR tehnologijo; nabavljenih je bilo troje očal, ki s tematskimi videi in 360-stopinjskimi posnetki gledalca popeljejo skozi ribiško zgodovino mesta. Prav tako je bila narejena interaktivna igrica Lovimo z Bepijem, ki jo lahko občani in obiskovalci v sklopu festivala Svetlobna gverila vsak večer igrajo tudi na Lonki. Postavljen je bil tudi nadstrešek v izolskem muzeju, podoben nadstrešek pa bo postavljen tudi nad barko Biser. Prostor ob barki bo prav tako nadgrajen z dodatnimi vsebinami in delno tudi otroškimi igrali. Skozi projekt bodo v Izoli pripravili še konservatorski načrt za nov interpretacijski center v nekdanji občinski palači na Verdijevi ulici.

»Pripravljena bo tudi razstava na temo slikarstva, ki bo razstavljena na več lokacijah po mestu, trajno pa naj bi se hranila prav v bodočem interpretacijskem centru na Verdijevi ulici,« je o načrtovanih aktivnostih povedala Irena Zavrtanik z Občine Izola.

V skrbi za ohranjanje pomorske dediščine je bilo v okviru projekta obnovljenih osem tradicionalnih starih bark na območju Kvarnerja in ena v Rovinju. Tudi v Izoli sta bili obnovljeni že dve barki, v kratkem pa bosta obnovljeni še dve.

Foto: Franco Juri, Jasna Softič, Dean Kocjančič, Melita Raukar in Irena Peršić Živadinov, vir: TIC Izola

»Passara bo na primer na ogled v Izolani – hiši morja, na kateri bo tudi prikazan potek obnove take barke,« je povedal direktor Turističnega združenja Izola Dean Kocjančič.
Posebno zanimivost predstavlja tudi gradnja replike tradicionalnega ribiškega plovila – istrskega topa, ki jo skupaj s Tomijem Sinožićem gradi Pomorski muzej Sergej Mašera Piran. 

 

Foto: prisotni na novinarski konferenci, vir: TIC Izola

Po besedah direktorice reškega pomorskega in zgodovinskega muzeja hrvaškega Primorja (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog Primorja Rijeka) Tee Perinčić pomembno pridobitev predstavlja tudi baza pomorske dediščine, na kateri so delali različni strokovnjaki s področja kulturne dediščine. Ta bo osnova za vzpostavitev virtualnega muzeja, ki bo vključeval pomorsko dediščino vseh sodelujočih destinacij.

V sklopu projekta delujejo na različnih destinacijah tudi Centri odličnosti in Akademija starih obrti in veščin. V okviru slednje so v Izoli že bile izvedene nekatere delavnice in video izobraževanje, v nadaljevanju pa bodo pripravili še regato starih bark, ki nas v Izoli čaka že naslednji vikend, in modelarske delavnice.

Vse aktivnosti posameznih partnerjev so usmerjenje ravno k povezovanju vseh destinacij.

»V času globalizacije je zelo pomembno, da se zavedamo pomena naše tradicije in na njej gradimo nove turistične proizvode, saj si bodo le take proizvode in doživetja naši gostje in obiskovalci tudi zapomnili,« je povedala direktorica Turističnega združenja Kvarner (Turistička zajednica Kvarnera) Irena Peršić Živadinov.

V sklopu projekta se namreč pripravljajo tudi skupni turistični itinerariji, ki povezujejo Izolo, Piran, Rovinj, Mošćeničko drago, Opatijo, Reko, Krk in Mali Lošinj.

»Del itinerarijev predstavljajo tudi markacije, ki bodo označevale pomembne objekte, premično in nepremično dediščino, povezano z morjem,« je pojasnil Kocjančič.

Te bodo sicer postavljene na vseh destinacijah; 10 jih bo v Izoli, 10 v Piranu in kar 50 na območju Kvarnerja in Rovinja.

»Na Turističnem združenju Izola trenutno aktivno delamo na promociji. V sklopu promocijske kampanje bomo naredili štiri promocijske video spote, ki bodo del oglaševalske kampanje na TV in internetu, prav tako bomo pripravili tiskano gradivo – letake in brošure,« je dodal Kocjančič. 
 
Direktor Pomorskega muzeja Sergej Mašera iz Pirana je ob koncu novinarske konference poudaril sinergijo med partnerji in pomen tovrstnega sodelovanja, ki temelji tudi na izmenjavi dobrih praks.

»Projekt nedvomno prispeva k izboljšanju turistične ponudbe kraja. Topo, ki se gradi v Monfortu (nekdanjem skladišču soli) v Portorožu, namreč že danes predstavlja pomembno atrakcijo za turiste in obiskovalce,« je poudaril Franco Juri.

Projekt se bo kot primer dobre prakse predstavil tudi na dogodku Uživanje kulturne dediščine, ki se bo v sklopu Tedna sredozemske obale odvil 26. septembra v Monfortu. 
 
»Da bodo turisti in obiskovalci v prihodnje lahko še konkretneje spoznavali zgodbo pomorske dediščine, pa ne gre zahvala zgolj projektnim partnerjem, pač pa tudi vsem ljubiteljem, entuziastom in vsem ljudem, ki jim ta dediščina pomeni veliko in so na tak ali drugačen način prispevali k realizaciji projekta,« je srečanje zaključila Melita Raukar.

Uredništvo