ISTRSKI PRIIMKI – 4

Babič

Priimek Babič najdemo v Kopru že v času odkritja Amerike. Čeprav na hitro marsikdo pomisli, da gre za hrvaški ali srbski priimek, to ne bo držalo. Povsem. Babič je namreč priimek, ki ga najdemo tako med Srbi in Hrvati kot med Slovenci.

Foto: V seznamu pokopanih v Kopru najdemo Mihaelo Babič, hčer Valentina Babiča. Knjiga je v Škofijskem arhivu Koper.

Kakšen je izvor? Priimek je nastal po novorojenčku, katerega mati je umrla med porodom. Zato ga je vzgajala babica ali kakšna starejša sorodnica. Tako je nastal priimek Babič. Podobna logika je lastna tudi drugim slovanskim jezikom. Tako so nastajali tudi priimki Bratkič, Ujčič, Udovič, Strinić, Čaćić, Tatić, pa tudi Mamic in Mamić. Vsi Babiči, pa najsi gre za hrvaške, srbske ali slovenske, si zato niso v sorodu, saj je gnezd izvora ogromno.

Jezikoslovec Pavle Merku je to pojasnjeval z omembo nekega Babiča v Trstu že leta 1308. Takrat pa Srbi priimkov sploh še niso imeli. V Kopru najdemo prvega Babiča leta 1595, ko je bil za botra Juan Babich. Gre seveda za Ivana, ne pa kakega Španca, kot bi morebiti kdo pomislil. Piše tudi, da prihaja iz Marezig. V marežganski župniji je tudi zaselek Babiči, ki so bili prvič omenjeni leta 1579 v vizitacijskem poročilu. Takrat je bila omenjena tamkajšnja podružnična cerkev, posvečena sv. Ivanu (Janezu), po katerem je ravno v tistem času dobil ime tudi naš Ivan Babič.

Nekaj let kasneje pa najdemo prvega Babiča v najstarejši koprski mrliški knjigi. Takrat so pokopali triletno deklico Mihaelo Babič, hčer Valentina Babiča, ki je bil verjetno doma na Škofijah.

Po vsem svetu danes živi več kot 52.000 Babičev in Babićev, tem pa moramo prišteti še 47.000 Babichev, ki so ukrajinskega in ruskega porekla. V Sloveniji imamo 1796 Babičev in 927 Babićev. Med prvimi je precej tudi takih, ki so si po priselitvi pod Triglav priimek poslovenili, zato je težko oceniti, koliko Babičev je slovenskega in koliko neslovenskega izvora.

Foto: Tino Mamič

Vsekakor pa je velik del slovenskih Babičev povezan z Babiči pri Marezigah. Verjetno tudi Babiči, ki jih je v starih zapisih iz 14. stoletja v Trstu našel Pavle Merku.

Foto: Priimek Babič so v mrliški knjigi leta 1617 v Kopru zapisali kot Babich. Knjigo hrani Škofijski arhiv Koper.

Tino Mamič

Povezane vsebine:

Ekstanič

Istrski priimki 2: Kovač

Istrski priimki (1) – Panger