AKTUALNO

Akcijo so uspešno zaključili tudi v Izoli

Na varno so shranili 2.098 kilogramov nevarnih odpadkov. V akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, so vestni uporabniki dostavili 2.098 kilogramov nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Največji odziv so zabeležili na lokaciji ulice Oktobrske revolucije, Ulici Proletarskih brigad in na Trgu Sv. Mavra, najskromnejši odziv pa na Maliji pri nogometnem igrišču in na Baredih.

Med oddanimi nevarnimi odpadki se je močno povečal delež oddanih pesticidov, ki jih je bilo za skoraj 100 kg več kot lani, in kislin, kar kaže na vedno večjo osveščenost občanov o škodi, ki jo lahko povzročijo z njihovim neprimernim odlaganjem.


Večja količina odpadkov v primerjavi z lansko akcijo, ko smo v spomladanski akciji zbrali 6.574 kilogramov nevarnih odpadkov, je znak, da se občani vedno bolj zavedajo pomembnosti pravilnega ravnanja z nevarnimi odpadki in pomembnosti čistega okolja.

Marjetica Koper vabi in spodbuja vse občane, naj izkoristijo tudi druge možnosti, ki jih nudi za to, da bi ohranili čisto in urejeno okolje. Poleg akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki poteka dvakrat letno po vseh krajevnih skupnostih v Mestni občini Koper in občini Ankaran, lahko občani te odpadke oddajo skozi vse leto na zbirnih centrih v Srminu in Dvorih pri Sv. Antonu, ki sta odprta od ponedeljka do sobote.