PALMOV VRTAČ

Akcija sofinanciranja odstranjevanja okuženih palm je zaključena

Piran, 2. april 2018
Sofinanciranje odstranjevanja okuženih palm, ki je trajalo od januarja do konca marca, je zaključeno. Od 1. aprila dalje ves strošek plačajo lastniki. V treh mesecih odstranili 105 okuženih palm.

Kot so sporočili z Okolja Piran, so skupaj z Občino Piran od januarja 2018 dalje organizirano pomagali pri pravilnem in ustreznem odstranjevanju palm, ki jih je množično napadel palmov vrtač. Strošek odstranitve, ki so ga zaračunali lastnikom palm, je znašal 30,00 € za manjše palme, kjer pa je bila potrebna uporaba vozila z dvigalom za delo na višini, pa 60,00 €. Stroške v višini 1.843,28 € brez DDV, ki se nanašajo na prevoz, zakop okuženega dela ter mletje in predajo zdravega dela palme, je do 31. 3. 2018 pokrivala Občina Piran. V tem času je bilo odstranjenih 105 palm.

Z aprilom lahko lastniki palm naročijo odstranjevanje okuženih palm na telefonski številki 041 273 195 ali na 05 617 50 40 in plačajo storitev na podlagi individualnega predračuna. Okužene palme lahko tudi sami pripeljejo v Zbirni center Dragonja in plačajo storitev brez stroškov sečnje in prevoza. Debla palm so izredno težka in trda in ne sodijo v odpadke, imenovane »zeleni rez«, z okuženim delom pa je treba ravnati po posebnem postopku, zato storitev v okviru cene ravnanja z odpadki ni možna.

V Okolju Piran prosijo lastnike okuženih palm, da ukrepajo skladno z Navodili za izvedbo ukrepov izkoreninjenja in zatiranja palmovega vrtača, ki so jih pripravili na Oddelku za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica in so objavljena na spletni strani.

Okolje bo v mesecu maju, ko bodo temperature konstantno med 15 in 28 stopinj Celzija, za uničevanje ličink palmovega vrtača uporabilo preparat Nemastar, ki vsebuje žive organizme entomopatogene ogorčice. Če potrebujete informacije glede preparata in njegove uporabe, prav tako pokličite zgoraj navedene telefonske številke.

Povezane vsebine:

Poziv Okolja Piran k odstranitvi okuženih palm