OBLETNICA

40-letnica obnovljene in razširjene koprske
škofije

17. oktobra leta 1977 je papež Pavel VI. z bulo Prioribus saeculi obnovil starodavno koprsko škofijo in ji pridružil ozemlja v R Sloveniji, ki so pred drugo svetovno vojno pripadala sosednjim škofijam (Gorica, Trst, Reka). Razširjeno koprsko škofijo je pridružil slovenski cerkveni pokrajini. Dogodek je bil velikega pomena, saj je s to bulo Svetega sedeža, odlok pa je sledil dokončni določitvi meje med tedanjo Jugoslavijo in Italijo z osimskimi sporazumi, vse ozemlje R Slovenije pripadlo enotni slovenski cerkveni pokrajini s sedežem v Ljubljani, kar je nedvomno pozitivno vplivalo tudi na poznejše osamosvojitvene težnje Slovencev.

koprska stolnica

17. 7. 1964

je bil dr. Janez Jenko imenovan za apostolskega upravitelja vseh treh delov slovenskega Primorja v Sloveniji (goriškega, tržaško-koprskega in reškega). Za naslovnega škofa akufitskega je bil imenovan 17. 4. 1964.

6. 9. 1964

Beograjski nadškof Mihael Bukatko v cerkvi v Logu pri Vipavi posveti Janeza Jenka v škofa.

21. 12. 1964

Konzistorialna kongregacija omogoči nastanek apostolske administracije za slovensko Primorje s sedežem v Kopru, ki začne delovati 1. 1. 1965, (formalno je ustanovljena 21. 12. 1964). To pomeni zametek nove škofije.

17. 10. 1977

Papež Pavel VI. z bulo v prvih letih obnovi staro koprsko škofijo in združi celotno ozemlje dotedanje apostolske administrature v novo koprsko škofijo, ki jo pridruži slovenski cerkveni pokrajini (metropoliji). Janez Jenko postane prvi redni škof obnovljene Koprske škofije.

8. 1. 1978

Apostolski nuncij v Beogradu Michele Cecchini v koprski stolnici ob navzočnosti vseh slovenskih škofov in množice vernikov vodi slovesno mašo ob slovesni razglasitvi obnovljene koprske škofije.

25. 3. 1985

Papež Janez Pavel II. imenuje dotedanjega generalnega vikarja mons. Metoda Piriha za škofa koadjutorja (škofa pomočnika s pravico nasledstva) koprske škofije.

27. 5. 1985

Janez Jenko kot glavni posvečevalec in Alojzij Šuštar, takratni ljubljanski nadškof in metropolit ter mariborski škof Franc Kramberger kot soposvečevalca, ob navzočnosti drugih slovenskih škofov ter škofov iz sosednjih škofij, duhovnikov in množice vernikov, posveti Metoda Piriha za škofa.

16. 4. 1987

Vodstvo škofije prevzame Metod Pirih.

24. 12. 1994

Umre upokojeni škof Janez Jenko.

13. 5. 2000

Janez Pavel II. imenuje dr. Jurija Bizjaka za koprskega pomožnega škofa. Tako postane Bizjak prvi pomožni škof v zgodovini koprske škofije. 

Božo Rustja

5. 7. 2000

je v koprski stolnici posvečenje koprskega pomožnega škofa dr. Jurija Bizjaka. Glavni posvečevalec je koprski škof Metod Pirih, soposvečevalca pa ljubljanski nadškof Franc Rode in mariborski škof Franc Kramberger

15. 3. 2004

je Kongregacija za škofe povzdignila cerkev Kristusa Odrešenika v Novi Gorici v konkatedralo.

21. 11. 2004,

na praznik Kristusa Kralja, je apostolski nuncij v Sloveniji Abril y Castelo izvršil obred razglasitve cerkve Kristusa Odrešenika v Novi Gorici v konkatedralo ob navzočnosti koprskega škofa Metoda Piriha, pomožnega škofa Jurija Bizjaka, drugih škofov, duhovnikov in božjega ljudstva.

26. 5. 2012

Papež Benedikt XVI. imenuje dosedanjega pomožnega škofa Jurija Bizjaka za škofa ordinarija.

23. 6. 2012

Apostolski nuncij v Sloveniji Juliusu Janusz v koprski stolnici umesti novega koprskega škofa ordinarija Jurija Bizjaka.

4. 9. 2015

Škof Jurij Bizjak blagoslovi prostore novega škofijskega arhiva in novih upravnih ter nekaj bivalnih prostorov v prizidku škofijske stavbe na Trgu Brolo v Kopru. Začetek del (arheoloških izkopavanj) – marec 2014.

30. 12. 2015

Škof Jurij Bizjak blagoslovi novo grobnico koprskih škofov v koprski stolnici. Začetek del – junij 2014. Kosti prvega škofa obnovljene in razširjene koprske škofije Janeza Jenka ta dan prenesejo iz groba za stranskim oltarjem v novo grobnico.

3. 9. 2016

Koprski upokojeni škof Metod Pirih v Šempetru pri Gorici blagoslovi temeljni kamen Petrovega doma, namenjenega
ostarelim in bolnim duhovnikom. Začetek del – junij 2016.

28. 6. 2017

Koprski škof Jurij Bizjak v Šempetru pri Gorici ob 19h – po maši v župnijski cerkvi sv. Petra, ki je bila ob 18h, blagoslovi Petrov dom za ostarele in bolne duhovnike.

Povezane vsebine:

»Življenje vedno vrača tisto, kar mu dajete«

Sestavil mag. Božo Rustja, univ. dipl. kom. in univ. dipl. theol., tiskovni predstavnik koprske škofije